بنام خداوند بخشنده مهربان

اهداف :

این صندوق خصوصی به خواست خدا با هدف ایجاد شغل و رفع بیکاری و همچنین تولید ثروت از سرمایه های اندک راه اندازی شده است.

نحوه کار :

اساس کار به این شکل است که مبالغی ماهانه از اعضای صندوق جمع آوری شده و در طرح های کم هزینه و زودبازده سرمایه گذاری می گردد. در نهایت سود مشارکت در طرح ها بصورت ماهانه یا پایان طرح به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد. یک طرح کارآفرینی یا سرمایه گذاری پس از تایید کارشناسان و هیئت مدیره، ناظر-مشاوری نیز برای آن در نظر گرفته خواهد شد که از شروع تا پایان طرح کارآفرین را همراهی کرده و گزارشات پیشرفت پروژه را به صندوق ارائه نماید.سود دریافتی از کارآفرینان معمولا ۲۰ درصد از سود پروژه بوده که یک درصد آن برای مخارج صندوق (تنخواه) اختصاص دارد و مابقی بین صاحبان سرمایه به اندازه سهم شراکت در پروژه تقسیم می شود.اولویت انتخاب طرح ها برای سرمایه گذاری ، بازدهی مناسب و ریسک پایین پروژه و…. بوده و سابقه عضویت در صندوق یا مقدار سهام ملاک انتخاب نمی باشد.

هیئت مدیره :

اعضای اصلی صندوق شامل مدیر ، حسابدار ، مدیر قراردادها ، تحویلدار ، و هیئت مدیره می باشند.

حساب صندوق :

کلیه مبالغ جمع آوری شده به حساب مشترک (سه نفره) صندوق در نزد بانک صادرات واریز می گردد.

سود و زیان :

صندوق در سود و زیان طرح ها به اندازه سرمایه اختصاص داده شده شریک بوده و مسئولیتی در قبال زیان های خارج از موضوع قرارداد نخواهد داشت. همچنین در صورت زیاندهی اصل سرمایه نیز بدون در نظر گرفتن دیرکرد و با دادن مهلت کافی باید به صندوق باید برگردد اما بنا بر اهداف عالی صندوق ، بصورت همیاری اعضاء سعی می شود تا مشکلات کارآفرین رفع گردد و یا در صورت نیاز سرمایه جدید به پروژه تزریق گردد.

کمیته انضباطی :

کمیته انضباطی صندوق فقط در موارد عدم رعایت مفاد قرارداد توسط کارآفرین، تشکیل شده و در صورت صلاحدید قرارداد را فسخ و کارآفرین موظف به تسویه حساب کامل با صندوق خواهد بود.

قراردادها :

ساختار فرم قراردادها یکسان نبوده بلکه برای هر پروژه اختصاصی خواهد بود و در انواع کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت ، مستمر ، فروش ، خدمات و غیره می باشد.

توضیحات بالا به اختصار بوده و مابقی نکات با جزئیات در اساسنامه صندوق نوشته شده است. ضمناً موارد جدید یا اصلاحیه ها نیز بطور مستمر به اساسنامه اضافه می گردد.

آنچه توانسته ایم لطف خدا بوده است.