مقالات

تعداد کاربران و سایتهای اینترنتی چقدر است؟

فناوری اطلاعات و ارتباطات (Information and Communication Technology) در واقع یکی از پیش رو ترین صنایع در دنیای امروزی قلمداد می شود. در واقع ICT فرصت های مختلفی را در اختیار صنایع گوناگون قرار داده خواندن ادامه...